POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Sympozjum z okazji 100. rocznicy odkrycia metody krystalizacji przez prof. Jana Czochralskiego – „Cz-method” odbędzie się 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej ITME (bud. 2)

Plakat sympozjum
List od wicemarszałka sejmu
Sympozjum – harmonogram

autor zdjec
Maciej Żyliński

Decyzja Senatu PW z dnia 26.06.2011 o przywrócenie dobrego imienia profesorowi dr Janowi Czochralskiemu pozwoliła na działania w sprawie ustanowienie Roku Czochralskiego przez Sejm RP.

Wiele osób i towarzystw naukowych, a głównie Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK) czyniło wiele starań o ustanowienie Roku Czochralskiego i przedstawiło zasadność takiej decyzji najpierw na spotkaniu z Przewodnicząca Komisji Kultury i Srodków Przekazu Sejmu RP poseł Iwona Sledzińską-Katarińską oraz poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską, a następnie na posiedzeniu Komisji – w dniu 7 grudnia 2012 roku Sejm ustanowił rok 2013 Rokiem prof. Jana Czochralskiego. Przedstawicielkami PTWK, które ubiegały o to spotkanie były prof. Anna Pajączkowska i Ewa Talik.

Po ustanowieniu Roku Czochralskiego, PTWK przy poparciu wielu osób i organizacji starało się o organizacje wystawy, którą wspólnie z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Miastem Kcynia, Politechniką Warszawską i przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została otworzona w dniu 6 lutego 2013 roku i trwała do 8 lutego 2013 roku.

Z okazji Sympozjum Cz Marszałek Sejmu RP M. Kidawa-Błońska skierowała list do Uczestników Sympozjum Cz (list w załączeniu).
W 29 marca 2017 roku odbyło się w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych Sympozjum poświęcone 100. rocznicy odkrycia metody Czochralskiego- „Cz-method”.

Zaproszonymi gośćmi byli działacze z Kcynii (m.in.: Burmistrz mgr Marek Szaruga, Dyrektor szkoły im. Czochralskiego – mgr Michał Poczobut), naukowcy z Uniwersytetu Sląskiego (m.in. kier Z-du Fizyki prof. Ewa Talik), Politechniki Poznańskiej (Prezes PTWK prof. Dobrosława Kasprowicz) i dyrektorka Szkoły im. Czochralskiego z Gdańska (mgr Dorota Markiewicz-Babło)

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski