POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”, promotor: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME.

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło.

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski