POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

KONKURS PTWK 2016 – 2018 Decyzja Kapituły PTWK Konkursu Prac Doktorskich PTWK

I Nagroda

Dr Marta Sobańska z IF PAN – Warszawa
„Wzrost i właściwości nanodrutów GaN otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem N2
promotor:  prof. dr hab. Zbigniew R. Żytkiewicz – IF PAN

II Nagroda

Dr Dominika Teklińska – ITME  oraz Politechnika  Warszawska
„Charakterization of cubic silicon epitaxial layers crystallized on silicon substrates by CVD method”
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna – Politechnika Warszawska

Wyróżnienie
Dr Tomasz Szymański – Politechnika Wrocławska
„Osadzanie metodą MOVPE heterostruktur AIIIN/Si z dwuwymiarowym gazem elektronowym”
promotor: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Politechnika Wrocławska

Kapituła PTWK w składzie: przewodniczący: dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, członkowie: prof. dr hab. Michał Leszczyński, Unipress i prof. dr hab. Anna Pajączkowska, ITME
Warszawa/Poznań 14 luty 2019 rok

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski