POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Projekt ENSEMBLE3 w ramach programu Teaming for Excellence rozpoczął się 1 października 2019. Celem projektu jest utworzenie Centrum doskonałości dla nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i technologii wzrostu kryształów. To ambitne przedsięwzięcie jest możliwe finansowaniu uzyskanemu w ramach programu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej z Horyzonty 2020 oraz Międzynarodowym Agendom Badawczym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Łącznie na stworzenie centrum zostanie przeznaczonych około 30 milionów EUR.

Projekt jest realizowany przez wiodące polskie instytucje naukowego – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Materiałów Elektronowych i Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kluczową rolę w konsorcjum projektowym odgrywają również znaczące europejskie ośrodki naukowe, w tym  Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania).

24 wrześnie podczas wydarzenia Research and Innovation days zorganizowanego w Brukseli miała miejsce symboliczna uroczystość podpisania projektu ENSEMBLE3. Projekt reprezentowali koordynotor dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. nadzw. (ITME i UW) oraz prof. Jose M. Pitarke – dyrektor NanoGUNE z Hiszpianie. Podczas ceremonii projekt został podpisany przez dr hab. Dorota A. Pawlak, prof nadzw. i Jean-Eric Paquet, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej  Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej. Dr hab. Dorota A. Pawlak jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krzyształów, a w latach 2013-2016 pełniła funkcję prezesa PTWK.

W ramach tego samego wydarzenia podczas sesji „Bridging, Widening, Sharing: let’s Advance Europe together!” komisarz Carlos Moedas przywitał i pogratulował na scenie przedstawicielom projektów nagrodzonych w ostatniej edycji programu Teaming for Excellence. Sesja była poświęcona  znaczeniu i wykorzystaniu enklaw doskonałości i kluczowej w tym roli wszystkich interesariuszy dla postępu badań i rozwoju w Europie.

Strona projektu ENSEMBLE3

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski