POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach.

W IV edycji laureatami nagrody zostali:

·        za najlepszą pracę dyplomową – mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. “Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana”,

·        za najlepszą pracę doktorską – dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. “Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu,

·        za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne – prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego.

Wszyscy laureaci są członkami Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów i do konkursu byli nominowani przez PTWK.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski