POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Dnia 8 lipca 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Prof. Jana Czochralskiego. Wszyscy tegoroczni laureaci nagrody są członkami PTWK.

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został Pan mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską zatytułowaną „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została Pani dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki PAN za rozprawę doktorską „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie PW.

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski