Członkowie

Członkowie Honorowi

Anna Pajączkowska, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (48 22) 8349949
Fax: (48 22) 8645496
E-Mail: pajacz_a_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Reakcje w ciele stałym, Wzrost kryształów metodami CVT, flux, Bridgmana, Czochralskiego i hydrothermalną, Strukturalna, spektroskopowa i magnetyczna charakteryzacja kryształów.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

Dorota Anna Adamiak, dr

Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Adres: ul. Noskowskiego 12/14,61-704 Poznań
Tel: (48 61) 852-85-03
Fax: (48 61) 852-05-32
E-Mail: dorota_at_leucine.ibch.poznan.pl
Zainteresowania: Krystalizacja i badania rentgenograficzne monokryształów biocząsteczek – komponentów kwasów nukleinowych.

Bartłomiej Andrzejewski, dr hab. prof. IFMPAN

Instytucja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Adres: 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 17
Tel: 61 869 52 83
E-Mail: and_at_ifmpan.poznan.pl
Zainteresowania: wzrost kryształów i nanokrysztalów materialów funkcjonalnych

Andrzej Bajor, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Andrzej.Bajor_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Magdalena Baran, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Magda.Baran_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Jacek Baranowski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Jacek.Baranowski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Stanisław Bednarski, dr

Instytucja: Instytut Energii Atomowej
Adres: 05-400 Świerk
Tel:
Fax:
E-Mail: sbed_at_cyf.gov.pl
Zainteresowania:

Marek Berkowski, doc. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 8437001 ext. 3344
Fax: (48 22) 8430926
E-Mail: berko_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów materiałów tlenkowych metodą Czochralskiego.

Krzysztof Mateusz Bieńkowski, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (48) 512 389 243
Fax: (4822) 864 5496
E-Mail: Krzysztof.Bienkowski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów za pomocą metody u-pulling down, ogniwa fotoelektrochemiczne, zastosowanie półprzewodników tlenkowych w fotolizie wody
Michał Stanisław Boćkowski, dr
Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel: (022) 6321635
Fax: (022) 6324218
E-Mail: bocian_at_unipress.waw.pl
Zainteresowania: wzrost kryształów objętościowych, wzrost z roztworu, epitaksja, techniki MOCVP, MBE i HVPE.
Jarosław Borc, dr

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel:
Fax:
E-Mail: J.Borc_at_pollub.pl
Zainteresowania: badanie morfologii powierzchni wzrostu kryształów

Barbara Borzęcka-Prokop, dr

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków
Tel: (48) 12 6332270
Fax: (48) 12 6340515
E-Mail: borzecka_at_chemia.uj.edu.pl
Zainteresowania:

Piotr Bujak, dr

Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: piotrbujakchem_at_poczta.onet.pl
Zainteresowania: otrzymywanie i charakteryzacja nanokrysztalów

Andrzej Bukowski, dr

Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Józef Cebulski, mgr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski
Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów
Tel: (48 17) 8625628
Fax: (48 17) 8526792
E-Mail: Cebulski_at_univ.rzeszow.pl
Zainteresowania: Cienkie warstwy epitaksjalne

Marta Cieplak, doc. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 843-66-01 ext. 3324
Fax: (4822) 8430926
E-Mail: marta_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: wzrost warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych i innych tlenków.

Jarosław Chojnacki, doc. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: 48 58 347-25-92
Fax:
E-Mail: jaroslaw.chojnacki_at_pg.gda.pl
Zainteresowania:

Krzysztof Czupryński, prof. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: 48 22 6859607
Fax: 48 22 6859582
E-Mail: kczuprynski_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Synteza i analiza termiczna ciekłych kryształów

Ryszard Czajka, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel: 48 61 665 3234
Fax: 48 61 665 3201
E-Mail: ryszard.czajka_at_put.poznan.pl
Zainteresowania:

Hanna A. Dąbkowska, dr

Instytucja: Brockhause Institute for Materials Research
Adres: 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L 8S 4M1
Tel: (001) 905 529 7070 x. 27092
Fax:
E-Mail: dabkoh_at_mcmaster.ca
Zainteresowania: techniki: Czochralski, optyczne, strefa stopiona, roztwory wysokotemperaturowe Bridgman, powolne studzenie, materiały: tlenki, materiały tlenkowe otrzymywane ablacją laserową (ferroelektryczne i przewodzące)

Antoni Dąbkowski, dr

Instytucja: Brockhause Institute for Materials Research
Adres: 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L 8S 4M1
Tel: (001) 905 529 7070 x. 27092
Fax:
E-Mail: dabko_at_mcmaster.ca
Zainteresowania: techniki: Czochralski, optyczne, strefa stopiona, roztwory wysokotemperaturowe Bridgman, powolne studzenie, materiały: tlenki, materiały tlenkowe otrzymywane ablacją laserową (ferroelektryczne i przewodzące)

Ryszard Diduszko, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: rydidu_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: rentgenoanaliza, metody dyfrakcyjne.
Jan Dec, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Tel: 48 32 3591458
Fax:
E-Mail: jan.dec_at_us.edu.pl
Zainteresowania: badania właściwości kryształów ferroelektrycznych metodami optycznymi i niskoczęstotliwościowej spektroskopii dielektrycznej.

Beata Derkowska-Zielińska, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
Tel: (56) 611 32 01
Fax: (56) 622 53 97
E-Mail: beata_at_fizyka.umk.pl
Zainteresowania: Badanie nieliniowych własności optycznych związków półprzewodnikowych II-VI

Roman Doradziński, dr

Instytucja: AMMONO – Robert Dwiliński
Adres: ul. Zgrupowania Żmija 23/12, 01-875 Warszawa
Tel: (48) 0-601 387901
Fax: (48 22) 6397901
E-Mail: doradzinski_at_ammono.com.pl
Zainteresowania: wzrost kryształów w roztworach nadkrytycznych, w szczególności w nadkrytycznym amoniaku

Miroslaw Drozdowski, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel: (061) 665-31-65
Fax: (061) 665-31-74
E-Mail: miroslaw.drozdowski_at_put.poznan.pl
Zainteresowania: Spektroskopia ciała stałego – ramanowskie i brillouinowskie rozpraszanie światła. Badanie własności fizycznych monokryształów (półprzewodniki, kryształy molekularne) i cieczy metodą ramanowskiego rozpraszania światła. Badanie własności sprężystych, elastooptycznych, przemian fazowych monokryształów (ferroelektryki, ferroelastyki, kryształy molekularne, półprzewodniki) i cieczy metodą brillouinowskiego rozpraszania światła.

Ewa Dumiszewska, dr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: ewa.dumiszewska_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Epitaksja zwiazków półprzewodnikowych AIIIBV oraz AIIIN , wzrost nanodrutów
Robert Dwiliński, mgr

Instytucja: AMMONO – Robert Dwiliński
Adres: ul. Zgrupowania Żmija 23/12, 01-875 Warszawa
Tel: (48) 0-601 387901
Fax: (48 22) 6397901
E-Mail: dwilinski_at_ammono.com.pl
Zainteresowania: wzrost kryształów w roztworach nadkrytycznych, w szczególności w nadkrytycznym amoniaku

Kazimierz Fabisiak, dr hab. prof. UKW

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres: Plac Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Tel:
Fax:
E-Mail: kfab_at_ukw.edu.pl
Zainteresowania:

Jan Fink-Finowicki, dr

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: finow_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania:

Franciszek Firszt, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
Tel: (48 56) 6113305
Fax: (48 56) 6225397
E-Mail: ffirszt_at_phys.uni.torun.pl
Zainteresowania: Otrzymywanie kryształów szerokopasmowych związków II-VI i ich charakteryzacja metodami luminescencji i fotoprzewodnictwa.

Halina Frej, dr
Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Tel: (48 34) 3614918 Ext. 113
Fax: (48 34) 3615154
E-Mail: h.frej_at_ajd.czest.pl
Zainteresowania: Struktura i właściwości fizyczne roztworów jako środowiska wzrostu kryształów.
Zygmunt Frukacz, mgr

Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Jarosław Gaca, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Jaroslaw.Gaca_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: analiza rentgenowska monokryształów i struktur epitaksjalnych

Marcin Gajc, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Steffen Ganschow, dr

Instytucja: Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung
Adres: Max-Born-Str. 2, D-12489 Berlin
Tel:
Fax:
E-Mail: ganschow_at_ikz-berlin.de
Zainteresowania:

Sebastian Gauza, mgr inż.

Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania: Analiza termiczna.

Grzegorz Gąbka, mgr inż.

Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: grzegorzgabka_at_gmail.com
Zainteresowania: otrzymywanie nanokrysztalów, pólprzewodniki

Waldemar Giersz, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: giersz_w_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Grzegorz Gładyszewski, prof.

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: (48 81) 5381510
Fax: (48 81) 5259385
E-Mail: gglady_at_antenor.pol.lublin.pl
Zainteresowania: Właściwości fizyczne układów cienkowarstwowych i wielowymiarowych, dyfrakcja promieni rentgenowskich.

Marek Godlewski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 843-68-61
Fax: (4822) 8475223
E-Mail: godlew_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: wzrost warstw II-VI metodą ALE, charakteryzacja półprzewodnikowych struktur warstwowych.

Piotr Górski, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: 48 42 631 36 35
Fax: 48 42 631 36 39
E-Mail: piotr.gorski_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: efekty elektrooptyczne i elektromechaniczne

Beata Gracz, mgr inż.

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych
Adres: ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
Tel: (++48) 12 617-47-18
Fax: (++48) 12 633 63 48
E-Mail: gracz_at_agh.edu.pl
Zainteresowania: Modelowanie numeryczne procesu krystalizacji, teoria zarodkowania i wzrostu kryształów

Krzysztof Grasza, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 8437001 ext.3299
Fax: (48 22) 8430926
E-Mail: grasza_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów AIVBVI i AIIBVI metodą Bridgmana, PVT.

Marian Grynberg, prof. zwycz

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Hoża 69,00-681 Warszawa
Tel: (48 22) 6213810
Fax:
E-Mail: grynberg_at_fuw.edu.pl
Zainteresowania: Fizyka półprzewodników

Agata Hass-Kaczmarek,

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: agata.hass_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Marian Herman, prof.

Instytucja: Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Adres: Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien, Austria
Tel: +43 1 71359 29-305, +43 1 713 03 83-305
Fax: +43 1 713 59 29-301, +43 1 713 03 83-550
E-Mail: herman.viennapan_at_ycn.com
Zainteresowania: Krystalizacja epitaksjalna, w szczególności MBE i UHV ALF, Fizyka Stosowana, Elektronika Ciała Stałego, Technologia Próżniowa.

Bożena Hilczer, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Adres: 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 17
Tel:
Fax:
E-Mail: bhilczer_at_ifmpan.poznan.pl
Zainteresowania:

Stanisław Hodorowicz, prof.

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków
Tel:
Fax:
E-Mail: hodorowi_at_chemia.uj.edu.pl
Zainteresowania:

Andrzej Hruban, dr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: hruban_a_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Andrzej Huczko, dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Tel: (+48 22) 8222375
Fax:
E-Mail: ahuczko_at_chem.uw.edu.pl
Zainteresowania: Otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania nowych nanomateriałów węglowych i ceramicznych. (fulereny, nanorurki i nanokapsułki węglowe, nanowłókna ceramiczne)

Marek Izdebski, dr inż.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: 48 42 631 36 67
Fax: 48 42 6313639
E-Mail: marek.izdebski_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: efekty elektrooptyczne, symulacje wzrostu kryształów metoda Monte Carlo

Konrad Jaroszewski, mgr inż
Instytucja: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Tel: 48 61 6653304
Fax:
E-Mail: konrad.p.jaroszewski_at_doctorate.put.poznan.pl
Zainteresowania: Charkteryzacja własności strukturalnych, liniowych i nieliniowych własności optycznych kryształów aktywowanych jonami ziem rzadkich
Elżbieta Jartych, dr hab.
Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: 48 81 5381618
Fax: 48 81 5259385
E-Mail: jartych_at_antenor.pol.lublin.pl
Zainteresowania: Osadzanie elektrolityczne nanokrystalicznych cienkich warstw i układów wielowarstwowych.
Barbara Kaczmarek, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: kaczm-b_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów materiałów tlenkowych metodą Czochralskiego.

Oliwia Kalwasińska, inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: 726037769
Fax:
E-Mail: oliwia.kalwasinska@gmail.com
Zainteresowania: Eutectics. Biocrystallisation. Metamaterials.

Maria Kamińska, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Hoża 69,00-681 Warszawa
Tel: (4822) 5532366
Fax:
E-Mail: Maria.Kaminska_at_fuw.edu.pl
Zainteresowania:

Dobrosława Kasprowicz, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel: (48 61) 665-3247
Fax:
E-Mail: dobroslawa.kasprowicz_at_put.poznan.pl
Zainteresowania: Metoda brillouinowskiego rozpraszania światła

Wawrzyniec Kaszub, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: faynman1965_at_wp.pl
Zainteresowania: Metoda J. Czochralskiego

Paweł Kempisty,

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: kempes_at_unipress.waw.pl
Zainteresowania:

Jerzy Kędzierski, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859731
Fax: (48 22) 6859109
E-Mail: jkedzierski_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Fizyka ciekłych kryształów.

Andrzej Kisiel, prof. dr hab. (emer.)
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
Adres: ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
Tel:
Fax:
E-Mail: andrzej.kisiel_at_uj.edu.pl
Zainteresowania: Fizyka ciała stałego, Spektroskopia optyczna półprzewodników, Analiza struktury elektronowej: odbicie, absorpcja, XANES
Jaroslaw Kisielewski, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Jaroslaw.Kisielewski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Kinga Kościewicz, mgr inż.

Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Tomasz Klimczuk, dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: (+058) 347-32-23
Fax: (+058) 347-28-21
E-Mail: tomek_at_mif.pg.gda.pl
Zainteresowania:

Christian Kloc, prof.

Instytucja: School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University
Adres: 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798
Tel: (+65) 67904716
Fax: (+65) 67909081
E-Mail: ckloc_at_ntu.edu.sg
Zainteresowania: organiczne półprzewodniki 2D, materiały warstwowe

Andrzej Kłos, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: aklos_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:

Stanisław J. Kłosowicz, dr
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859731
Fax: (48 22) 6859109
E-Mail: sklosowicz_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Własności fizyczne ciekłych kryształów, Kompozyty ciekłokrystaliczne, Zastosowania ciekłych kryształów (wyświetlanie informacji, detektory, urządzenia optyczne)
Katarzyna Kołodziejak, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Katarzyna.Kolodziejak_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Ryszard Korbutowicz, dr

Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland
Tel: +48-71-3559866, +48-71-3559795, +48-71-3559718 ext. (to all numbers) 55
Fax:
E-Mail: ryszard.korbutowicz_at_pwr.wroc.pl
Zainteresowania: Epitaksja związków półprzewodnikowych AIIIBV i AIIIN, MOVPE, HVPE, heteroepitaksja

Barbara Korczyc, mgr inż

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: +48-22 835 30 41 ext. 490
Fax:
E-Mail: b.korczyc_at_gmail.com
Zainteresowania: Synteza i charakteryzacja nanokryształów

Kinga Kościewicz, mgr inż.

Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Jacek Kossut, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 843-66-01 ext. 3193
Fax:
E-Mail: kossut_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: struktury niskowymiarowe z półprzewodników II-VI i półprzewodników półmagnetycznych otrzymywane metodą epitaksji z wiązek molekularnych.

Barbara Kościelniak-Mucha, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:

Marek Kozielski, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel: (48 61) 665-31-76
Fax:
E-Mail: marek.kozielski_at_put.poznan.pl
Zainteresowania: Ramanowskie rozpraszanie światła, spektroskopia ciała stałego, kryształy półprzewodnikowe.

Michał Kozubal, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (48 22) 835 30 41
Fax:
E-Mail: Michal.Kozubal_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Badania właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych, niestacjonarna spektroskopia głębokich poziomów, defekty punktowe.

Mariusz J. Krasiński, dr inż
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel:
Fax:
E-Mail: markras_at_lodd.p.lodz.pl
Zainteresowania:
Stanisław Krukowski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel: (4822) 632 16 35
Fax: (4822) 632 42 18
E-Mail: stach_at_unipress.waw.pl
Zainteresowania:

Ryszard Kubiak, prof.
Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Adres: P Nr 1410, ul. Okólna 2,50-950 Wrocław 2
Tel: (48 71) 3435021
Fax: (48 71) 3441029
E-Mail: kubiak_at_int.pan.wroc.pl
Zainteresowania: Krystalografia, Metaloftalocjaniny, Chemia ciała stałego.
Włodzimierz M. Kucharczyk, prof.
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: (48 42) 631-36-69 (+ 3635)
Fax: (48 42) 631-36-39
E-Mail: kucharcz_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: Dielektryczne i optyczne właściwości kryształów, Związek efektów elektrooptycznych z innymi efektami nieliniowymi.
Marta Kurowska, mgr inż.
Instytucja:
Adres:
Tel: 795755314
Fax:
E-Mail: marta.kurowska_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Eutectics
Katalin Lassányiné-Polgár, dr
Instytucja: SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET MTA
Adres: 29-33 Konkoly-Thege Miklós út, 1121 Budapest, Hungary
Tel:
Fax:
E-Mail: polgar_at_szfki.hu
Zainteresowania:
Ludwika Lipińska, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Ludwika.Lipinska_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: termodynamika przemian fazowych.
Bolesław Łucznik, mgr
Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel: (022) 888 00 02
Fax: (022) 632 42 18
E-Mail: bolo_at_unipress.waw.pl
Zainteresowania:
Zygmunt Łuczyński, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Zygmunt.Luczynski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Maciej Łuszczek, dr inż.
Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: (+4858) 347-10-95
Fax: (+4858) 347-28-21
E-Mail: maclu_at_mif.pg.gda.pl
Zainteresowania:
Andrzej Majchrowski, dr
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859487
Fax: (48 22) 6859109
E-Mail: zielj_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Monokryształy materiałów tlenkowych otrzymywane metodą Czochralskiego z roztworów wysokotemperaturowych dla potrzeb optoelektroniki.
Agnieszka Malinowska, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Agnieszka.Malinowska_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: charakteryzacja kryształów metodami rentgenowskimi i mikroskopowymi,EXAFS.
Michał Malinowski, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Miktoelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Tel: (022) 660-77-83
Fax: (022) 628-87-40
E-Mail: m.malinowski_at_imio.pw.edu.pl
Zainteresowania: dielektryczne kryształy dla techniki laserowej, światłowody aktywne, kryształy fotoniczne.
Bernard Marciniak, dr
Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Tel: (48 34) 3614918
Fax:
E-Mail: crystal_at_cz.onet.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów organicznych, Rentgenowska charakteryzacja kryształów.
Barbara Marczewska, dr hab. inż.
Instytucja: Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczanskiego PAN
Adres: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland
Tel: 48 12 6628091
Fax: 48 12 6628066
E-Mail: barbara.marczewska_at_ifj.edu.pl
Zainteresowania: wlasciwosci luminescencyjne krysztalów
Andrzej Materna, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: amat_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: rozwiązywanie problemów z zakresu syntezy związków półprzewodnikowych z grupy AIIIBV oraz wzrostem monokrystalicznym tych zwiazków
Krystyna Mazur, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: mazur_k_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Monika Kinga Michalska, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: 22 835 3041 w. 490
Fax:
E-Mail: monika.michalska83_at_gmail.com
Zainteresowania: metody otrzymywania i właściwości nanomateriałów, nanokryształów i materiałów kompozytowych
Sławomir Mielcarek, dr hab.
Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania: growing crystals from solvent
Ewa Mielniczek-Brzóska, dr
Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Tel: (48 34) 3615154
Fax: (48 34) 3615154
E-Mail: e.mielniczek_at_ajd.czest.pl
Zainteresowania:
Lucjan Misiak, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Uuniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Adres: Plac M. Curie-Sklodowskiej 1, 20-031 Lublin
Tel: (48 81) 5376144
Fax: (48 81) 5376191
E-Mail: Lucjan.Misiak_at_umcs.lublin.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów fluorków, nadprzewodników wysokotemperaturowych i materiałów laserowych metodami Bridgmana-Stockbargera, Czochralskiego i in.
Andrzej Misiuk, doc. dr hab. inż
Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland
Tel: (48 22) 5487792
Fax: (4822) 8470631
E-Mail: misiuk_at_ite.waw.pl
Zainteresowania: przemiany mikrostrukturalne w półprzewodnikach i układach półprzewodnikowych w wysokich temperaturach – ciśnieniach hydrostatycznych, wpływ wysokich ciśnien – temperatur na rozmieszczenie / stan domieszek w strukturach implantowanych, w tym takich jak Si:V,Cr,Mn czy Si:N,O.
Renata E. Misztal, mgr
Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Tel: (48 34) 3614918 Ext. 134
Fax: (48 34) 3615154
E-Mail: r.misztal_at_ajd.czest.pl
Zainteresowania: Struktura i własności środowiska wzrostowego
Bogusław Mróz, prof.
Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
Tel: (48 61) 8273204
Fax: (48 61) 8257758
E-Mail: bmroz_at_amu.edu.pl
Zainteresowania: Hodowla kryształów ferroicznych z roztworów wodnych, Charakteryzacja ich własności fizycznymi metodami: cieplnymi (DSC), dielektrycznymi, sprężystymi (spektroskopia Brillouina) w obszarach ich przemian fazowych.
Andrei Novosselov, dr
Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail: anvn_at_hotmail.com
Zainteresowania:
Monika Oboz, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Tel: (48 32) 359 1581
Fax: +48 32 2588431
E-Mail: monika.oboz_at_us.edu.pl
Zainteresowania: Hodowla monokryształów związków międzymetalicznych, Badanie struktury elektronowej, krystalicznej oraz własności magnetycznych i elektrycznych.
Jan M. Olchowik, prof.
Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: (48 81) 5381505 and 5381511
Fax: (48 81) 5259385
E-Mail: olchowik_at_antenor.pol.lublin.pl
Zainteresowania:
Andrzej Olech, dr
Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków
Tel: (48 12) 6336377
Fax:
E-Mail: olech_at_chemia.uj.edu.pl
Zainteresowania:
Marcin Łukasz Olszyński, mgr inż.
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: (48 42) 6313667
Fax: (48 42) 6313639
E-Mail: 145010_at_edu.p.lodz.pl
Zainteresowania: Zarodkowanie i wzrost monokryształów, mechanizmy agregacji, symulacje komputerowe wzrostu kryształów
Paweł Osewski, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: pawel.osewski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: metoda mikrowyciagania, eutektyki, metoda Czochralskiego
Maciej Oszwaldowski, prof.
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel: (48 61) 665-31-89
Fax:
E-Mail: maciej.oszwaldowski_at_put.poznan.pl
Zainteresowania: Technologia, fizyka i zastosowania cienkich warstw półprzewodnikowych, Przygotowanie złożonych cienkich warstw półprzewodnikowych związków III-V i IV-VI, Doświadczalne i teoretyczne badania takich struktur, Zastosowania cienkich warstw w urządzeniach półprzewodnikowych i czujnikach.
Janusz Parka, dr inż.
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859472
Fax: (48 22) 6859109
E-Mail: jparka_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Własności fotorefrakcyjne ciekłych kryształów.
Bogdan Waldemar Pastuszka, mgr inż.
Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel: 48 22 888 00 57
Fax: 48 22 632 42 18
E-Mail: bopas_at_o2.pl
Zainteresowania: epitaksja z fazy ciekłej, epitaksja z wiązek molekularnych , epitaksja z fazy gazowej (MVPE)
Piotr Paszke, inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: 888186938
Fax:
E-Mail: piotr.k.paszke_at_gmail.com
Zainteresowania: Micro PD, plasmonics, nanomaterials
Regina Paszkewicz, dr hab.
Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland
Tel: (0048 71) 355 98 66 int. 52
Fax: (0048 71) 3283504
E-Mail: Regina.Paszkiewicz_at_pwr.wroc.pl
Zainteresowania: epitaksja, selektywna epitaksja, MOVPE, azotki, spektroskopia impedancyjna.
Wojciech Paszkowicz, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (+48) 221163301
Fax: (+48) 8430926
E-Mail: paszk_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: dyfrakcja proszkowa, charakteryzacja kryształów, nauka o materiałach
Dorota Anna Pawlak, dr hab. prof. ITME
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (48 22) 8353041 ext. 175, 464
Fax: (48 22) 8222892
E-Mail: pawlak_d_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Badania strukturalne kryształów nieorganicznych, Kryształy tlenkowe do laserów, Granaty, Perowskity, Wpływ domieszki na strukturę kryształu, Zmiana utlenienia domieszkowych jonów w krysztale, XRD, XPS, MAS NMR.
Włodzimierz Pawliuk, prof.
Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Tel: (48 34) 3614918
Fax:
E-Mail: vpavlyuk2002_at_yahoo.com
Zainteresowania: Charakteryzacja rentgenowska kryształów, Krystalochemia związków międzymetalicznych.
Krzysztof Pieszyński, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: 48 42-631-3645
Fax:
E-Mail: krzysztof.pieszynski_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: Wykorzystanie metod optycznych w badaniach wczesnych faz wzrostu krysztalów, w szczególnosci krysztalów biogenicznych
Anna Piotrowska, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland
Tel: (48 22) 5487940
Fax: (4822) 8470631
E-Mail: ania_at_ite.waw.pl
Zainteresowania: półprzewodniki III-V, cienkie warstwy metaliczne, dielektryczne i półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe, nanostruktury, fotonika.
Tadeusz Piotrowski, dr
Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland
Tel: (48 22) 5487946
Fax: (4822) 8470631
E-Mail: ttpiotr_at_ite.waw.pl
Zainteresowania: półprzewodniki III-V, cienkie warstwy metaliczne, dielektryczne i półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe, nanostruktury, fotonika.
Wiesław Polak, dr
Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: (48 81) 5381508
Fax: (48 81) 5259385
E-Mail: polak_at_antenor.pol.lublin.pl
Zainteresowania: Powstawanie i własności klastrów, Dynamika molekularna roztworów (programy MOLDY i MSI), Własności roztworów przesyconych, Zarodkowanie.
Jacek Polit, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski
Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów
Tel: (017) 862-56-28
Fax: (+017) 852-20-44
E-Mail: polijack_at_univ.rzeszow.pl
Zainteresowania: Własności optyczne, Spektroskopia fourierowska warstw półprzewodnikowych.
Izabela Pracka, mgr

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Adam Proń, prof. dr hab.
Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Tel: 22 234 55 84
Fax:
E-Mail: apron_at_ch.pw.edu.pl
Zainteresowania: chemiczne metody otrzymywania nanokrysztalów
Jolanta Prywer, dr hab., prof. PL
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: (48 42) 6313667
Fax: (48 42) 6313639
E-Mail: jolanta.prywer_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: Ogólny pokrój monokryształów, Modelowanie procesów wzrostu monokryształów, Symulacje komputerowe.
Katarzyna Racka-Szmidt, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (22) 835 3041 w. 62174
Fax: (22) 864 5496
E-Mail: Katarzyna.Racka_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: wzrost kryształów SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej (PVT), charakteryzacja kryształów – badania właściwości strukturalnych, magnetycznych i elektrycznych
Hubert Marcin Raczkiewicz,
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: (022) 835 30 41 w.175
Fax:
E-Mail: civrilios_at_gmail.com
Zainteresowania: kryształy piezoelektryczne, otrzymywanie i badanie właściwości, otrzymywanie objętościowych kryształów SiC metodą PVT
Mirosława Rak, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: (48 42) 6313667
Fax: (48 42) 6313639
E-Mail: mirarak_at_p.lodz.pl
Zainteresowania: Teorie wzrostu kryształów, Kinetyka wzrostu, Morfologia powierzchni, Wpływ domieszek na kinetykę wzrostu i morfologię powierzchni.
Zbigniew Raszewski, prof. dr hab. inż.
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6857427
Fax: (022) 6859109
E-Mail: zraszewski_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Fizyka i technologia ciekłych kryształów
Alicja Ratuszna, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Tel: (48 32) 588211 ext. 1501
Fax:
E-Mail: ratuszna_at_us.edu.pl
Zainteresowania: Otrzymywanie monokryształów fluoroperowskitów, Struktura krystaliczna, Strukturalne przejścia fazowe, Dynamika.

Antoni Rogalski, prof.
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (022) 685-91-09
Fax: (022) 685-91-09
E-Mail: rogan_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Warstwy epitaksjalne – wzrost, charakteryzacja, LPE, MBE, MOCVD.

Witold Ryba-Romanowski, prof.
Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Adres: P Nr 1410, ul. Okólna 2,50-950 Wrocław 2
Tel: 48 71 343 50 21
Fax: 48 71 344 10 29
E-Mail: ryba_at_int.pan.wroc.pl
Zainteresowania: charakteryzacja kryształów tlenkowych i fluorkowych metodami spektroskopowymi
Janusz Rzeszutek, mgr
Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania: Naparowywanie laserem impulsowym cienkich warstw półprzewodnikowych i cienkowarstwowych struktur złożonych typu heterozłącz, nadsieci półprzewodnikowych oraz układów niskowymiarowych oraz badanie własności krystalicznych tych warstw.

Agnieszka Rzepka, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Agnieszka.Rzepka_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: nanokrystaliczne materialy laserowe: granaty, perowskity.
Witold Janusz Rzodkiewicz, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland
Tel: (48 22) 5487726
Fax: (48 22) 8470631
E-Mail: witold.rzodkiewicz_at_gmail.com
Zainteresowania: Charakteryzacja materiałów półprzewodnikowych, metalicznych, dielektrycznych metodami elipsometrii spektroskopowej, spektroskopii odbiciowej i transmisyjnej oraz spektroskopii Ramana
Tomasz Marek Runka,
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Tel:
Fax:
E-Mail: Tomasz.Runka_at_put.poznan.pl
Zainteresowania: spektroskopia oscylacyjna (rozpraszanie Ramana, absorbcja w podczerwieni), roztwory stałe, materiały podłożowe.
Katarzyna Sadecka, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Katarzyna.Sadecka_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Rafał Robert Sadowski, mgr inż.
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel: (48 42) 6313667
Fax: (48 22) 6313639
E-Mail: 145016_at_edu.p.lodz.pl
Zainteresowania: Zarodkowanie i wzrost monokryształów, mechanizmy agregacji, symulacje komputerowe wzrostu kryształów

Wojciech Sadowski, prof. dr hab.
Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: Tel. (+48 58) 3472091
Fax: (+48 58) 3472821
E-Mail: wosa_at_mif.pg.gda.pl
Zainteresowania: Wzrost kryształów i cienkich warstw (epitaksja), nadprzewodnictwo, Mikroskopia tunelowa, Nanotechnologia, Symulacje komputerowe, Półprzewodniki AIIIBV, Nowe metody dydaktyczne fizyki (w inżynierii materiałowej),
Halina Sakowska, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Halina.Sakowska_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Keshra Sangwal, prof. dr hab.
Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: (081) 538-45-04
Fax: (081) 538-46-71
E-Mail: k.sangwal_at_pollub.pl
Zainteresowania: Podstawowe procesy zarodkowania, wzrostu i rozpuszczania kryształów, Rzeczywista struktura monokryształów, Struktura i właściwości roztworów, Własności mechaniczne krysztalów.
Jarosław Sar, dr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: sar.jaroslaw_at_gmail.com
Zainteresowania: otrzymywanie kryształów, metoda Czochralskiego, metoda mikrowyciągania, fotoelektrochemia

Helmut Sitter, prof. dr
Instytucja: University Linz, Inst. F. Semiconductor Physics
Adres: Altenbergerstr. 69, A-4040 Linz, AUSTRIA
Tel:
Fax:
E-Mail: Helmut.Sitter_at_jk.uni-linz.ac.at
Zainteresowania:
Andrzej Krzysztof Stefański, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel: 22 835 30 41 ext. 2204
Fax: (22) 864 5496
E-Mail: andrzej.stefanski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Charakteryzacja właściwości elektromagnetycznych kryształów
Paweł Strąk,
Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:
Włodzimierz Strupiński, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: wlodek.strupinski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Bogumiła Strzelecka, dr inż
Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: 48 58 347 12 35
Fax:
E-Mail: bos_at_mif.pg.gda.pl
Zainteresowania: optyczne i elektryczne właściwości kryształów
Grażyna S. Strzelecka, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: strzel_s_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Małgorzata Suchańska,
Instytucja: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki , Politechnika Świętokrzyska
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Tel:
Fax:
E-Mail: m.suchanska_at_tu.kielce.pl
Zainteresowania:
Barbara Surma, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: surma_b_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Eugeniusz Szeregij, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski
Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów
Tel: (48 17) 8625628
Fax: (48 17) 8526792
E-Mail: sheregii_at_univ.rzeszow.pl
Zainteresowania: Cienkie warstwy epitaksjalne, Struktury z wieloma studniami kwantowymi.
Małgorzata Szklorz, mgr inż.
Instytucja:
Adres:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Zainteresowania:
Magdalena Szubka, dr
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Tel: +48 32 359 1581
Fax: +48 32 2588431
E-Mail: magdalena.kruczek_at_us.edu.pl
Zainteresowania: Ramanowskie rozpraszanie światła, spektroskopia ciała stałego, kryształy półprzewodnikowe.

Dariusz Szymczuk, dr
Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska
Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Tel: (48 81) 5381513
Fax: (48 81) 5259385
E-Mail: dms_at_antenor.pol.lublin.pl
Zainteresowania:
Agnieszka Szysiak, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Agnieszka.Szysiak_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Marek Świrkowicz, mgr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: swirko-m_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Ewa Talik, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Tel: +48 32 359 11 87
Fax: +48 32 2588431
E-Mail: talik_at_us.edu.pl
Zainteresowania: Hodowla monokryształów związków międzymetalicznych, Badanie struktury elektronowej, oporu elektrycznego i własności magnetycznych (podatność ac i dc, namagnesowanie)
Dominika Teklińska, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: dteklinska_at_gmail.com
Zainteresowania: wzrost epitaksjalny warstw homo- i heterostruktur z węglika krzemu, wzrost epitaksjalny grafenu oraz azotku boru, całościowa charakteryzacja materiałowa
Marek Jerzy Tłaczała, prof. dr hab. inż.
Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland
Tel: (48 71) 3203380
Fax: (48 71) 3283504
E-Mail: marek.tlaczala_at_pwr.wroc.pl
Zainteresowania: Procesy epitaksji, Krystalizacja z fazy gazowej, Epitaksja struktur niskowymiarowych metodą MOVPE, Charakteryzacja niskowymiarowych struktur epitaksjalnych.
Grzegorz Tomaka, mgr
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski
Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów
Tel: (48 17) 8625628 ext 1554
Fax:
E-Mail: gmtomaka_at_univ.rzeszow.pl
Zainteresowania: Struktury z wieloma studniami kwantowymi, Struktury niskowymiarowe na bazie GaAs, Roztwory stałe związków AIIIBV.
Sebastian Turczyński, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: s.turczynski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: metoda mikrowyciagania, eutektyki, właściwości spektroskopowe, metoda Czochralskiego
Andrzej Turos, prof. dr hab.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: turos_a_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Emil Adam Tymicki, dr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Emil.Tymicki_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost monokryształów weglika krzemu z fazy gazowej metoda PVT oraz wzrost kryształów tlenkowych metoda Czochralskiego
Leszek Wicikowski, dr inż.
Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk
Tel: 48 58 347 10 30
Fax:
E-Mail: lewi_at_mif.pg.gda.pl
Zainteresowania: analiza RTG, popularyzacja fizyki kryształów, optyczne właściwości materiałów, wytwarzanie cienkich warstw, charakterystyka fizycznych właściwości materiałów

Wojciech Wierzchowski, dr hab.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Wojciech.Wierzchowski_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Aleksandra Wierzbicka, mgr
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (022) 843 66 01
Fax:
E-Mail: czyzak_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: charakterystyka epitaksjalnych warstw lateralnych (ELO) metodą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej , wzrost warstw ELO
Edyta Anna Wierzbicka, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Edyta.Wierzbicka_at_itme.edu.pl
Zainteresowania: charakteryzacja kryształów metodami rentgenowskimi.
Krzysztof Wojciechowski, dr inż.
Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź
Tel:
Fax:
E-Mail: kwojciec_at_p.lodz.pl
Zainteresowania:
Krystyna Wokulska, dr hab., prof. US
Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Tel:
Fax:
E-Mail: wokulska_at_us.edu.pl
Zainteresowania:
Zygmunt Wokulski, Dr hab.
Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Tel:
Fax:
E-Mail: wokulski_at_us.edu.pl
Zainteresowania:
Marek Wójcik, dr
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: Marek.Wojcik_at_itme.edu.pl
Zainteresowania:
Zainteresowania: charakteryzacja realnej struktury skomplikowanych systemów epitaksjalnych związków III-V, III-IV itp.

Zbigniew Żytkiewicz, dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel: (48 22) 8437001 ext. 3363
Fax: (48 22) 8430926
E-Mail: zytkie_at_ifpan.edu.pl
Zainteresowania: Wzrost i charakteryzacja epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych.
Konrad Wysmułek, mgr inż.
Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel:
Fax:
E-Mail: k.wysmulek_at_gmail.com
Zainteresowania: Systemy eutektyczne półprzewodników do konwersji energii słonecznej. Metoda mikrowyciągania

Pawel Zajdel, dr hab.
Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Tel: +48 32 359 1978
Fax: +48 32 2588431
E-Mail: pawel.zajdel_at_us.edu.pl
Zainteresowania: Monokrysztaly siarkowców, XANES, EXAFS, XRD
Jerzy Zieliński, prof.
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859076
Fax: (48 22) 6859569
E-Mail: jzielinski_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Ciekłe kryształy, Efekty elektrooptyczne, Displeje.
Józef Żmija, prof. (emer.)
Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel: (48 22) 6859731
Fax: (48 22) 6859109
E-Mail: jzmija_at_wat.edu.pl
Zainteresowania: Kryształy ciekłe, Kryształy molekularne, Wzrost kryształów.

Członkowie Wspierający Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

CEMAT-SILICON S.A.
Reprezentowany przez dr. Andrzeja Bukowskiego
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel.: (48-22) 834 9586;
Fax: (48-22) 835 1939
E-Mail: a.bukowski_at_cematsil.com.pl
UNIPRESS

Reprezentowany przez prof. dr. hab. Sylwestra Porowskiego,
Adres: ul Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Instytut Technologii Materialow Elektronicznych, ITME,

Reprezentowany przez dr. inż. Ireneusza Marciniaka,
Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reprezentowany przez prof. dr. hab. Jerzy Dajka
Adres: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Reprezentowany przez Dziekana prof. dr. hab. Piotra Liczberskiego
Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski