Członkowie

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

Anna Pajączkowska, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (48 22) 8349949

Fax: (48 22) 8645496

E-Mail: pajacz_a_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Reakcje w ciele stałym, Wzrost kryształów metodami CVT, flux, Bridgmana, Czochralskiego i hydrothermalną, Strukturalna, spektroskopowa i magnetyczna charakteryzacja kryształów.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

Deklaracja Członka

Deklaracja Członka

Dorota Anna Adamiak, dr

Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Adres: ul. Noskowskiego 12/14,61-704 Poznań

Tel: (48 61) 852-85-03

Fax: (48 61) 852-05-32

E-Mail: dorota_at_leucine.ibch.poznan.pl

Zainteresowania: Krystalizacja i badania rentgenograficzne monokryształów biocząsteczek – komponentów kwasów nukleinowych.

Bartłomiej Andrzejewski, dr hab. prof. IFMPAN

Instytucja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Adres: 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 17

Tel: 61 869 52 83

E-Mail: and_at_ifmpan.poznan.pl

Zainteresowania: wzrost kryształów i nanokrysztalów materialów funkcjonalnych

Andrzej Bajor, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Andrzej.Bajor_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Magdalena Baran, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Magda.Baran_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Jacek Baranowski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Jacek.Baranowski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Stanisław Bednarski, dr

Instytucja: Instytut Energii Atomowej

Adres: 05-400 Świerk

Tel:

Fax:

E-Mail: sbed_at_cyf.gov.pl

Zainteresowania:

Marek Berkowski, doc. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 8437001 ext. 3344

Fax: (48 22) 8430926

E-Mail: berko_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów materiałów tlenkowych metodą Czochralskiego.

Krzysztof Mateusz Bieńkowski, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (48) 512 389 243

Fax: (4822) 864 5496

E-Mail: Krzysztof.Bienkowski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów za pomocą metody u-pulling down, ogniwa fotoelektrochemiczne, zastosowanie półprzewodników tlenkowych w fotolizie wody

Michał Stanisław Boćkowski, dr

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel: (022) 6321635

Fax: (022) 6324218

E-Mail: bocian_at_unipress.waw.pl

Zainteresowania: wzrost kryształów objętościowych, wzrost z roztworu, epitaksja, techniki MOCVP, MBE i HVPE.

Jarosław Borc, dr

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel:

Fax:

E-Mail: J.Borc_at_pollub.pl

Zainteresowania: badanie morfologii powierzchni wzrostu kryształów

Barbara Borzęcka-Prokop, dr

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków

Tel: (48) 12 6332270

Fax: (48) 12 6340515

E-Mail: borzecka_at_chemia.uj.edu.pl

Zainteresowania:

Piotr Bujak, dr

Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: piotrbujakchem_at_poczta.onet.pl

Zainteresowania: otrzymywanie i charakteryzacja nanokrysztalów

Andrzej Bukowski, dr

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Józef Cebulski, mgr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski

Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów

Tel: (48 17) 8625628

Fax: (48 17) 8526792

E-Mail: Cebulski_at_univ.rzeszow.pl

Zainteresowania: Cienkie warstwy epitaksjalne

Marta Cieplak, doc. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 843-66-01 ext. 3324

Fax: (4822) 8430926

E-Mail: marta_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: wzrost warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych i innych tlenków.

Jarosław Chojnacki, doc. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: 48 58 347-25-92

Fax:

E-Mail: jaroslaw.chojnacki_at_pg.gda.pl

Zainteresowania:

Krzysztof Czupryński, prof. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: 48 22 6859607

Fax: 48 22 6859582

E-Mail: kczuprynski_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Synteza i analiza termiczna ciekłych kryształów

Ryszard Czajka, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel: 48 61 665 3234

Fax: 48 61 665 3201

E-Mail: ryszard.czajka_at_put.poznan.pl

Zainteresowania:

Hanna A. Dąbkowska, dr

Instytucja: Brockhause Institute for Materials Research

Adres: 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L 8S 4M1

Tel: (001) 905 529 7070 x. 27092

Fax:

E-Mail: dabkoh_at_mcmaster.ca

Zainteresowania: techniki: Czochralski, optyczne, strefa stopiona, roztwory wysokotemperaturowe Bridgman, powolne studzenie, materiały: tlenki, materiały tlenkowe otrzymywane ablacją laserową (ferroelektryczne i przewodzące)

Antoni Dąbkowski, dr

Instytucja: Brockhause Institute for Materials Research

Adres: 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L 8S 4M1

Tel: (001) 905 529 7070 x. 27092

Fax:

E-Mail: dabko_at_mcmaster.ca

Zainteresowania: techniki: Czochralski, optyczne, strefa stopiona, roztwory wysokotemperaturowe Bridgman, powolne studzenie, materiały: tlenki, materiały tlenkowe otrzymywane ablacją laserową (ferroelektryczne i przewodzące)

Ryszard Diduszko, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: rydidu_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: rentgenoanaliza, metody dyfrakcyjne.

Jan Dec, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Tel: 48 32 3591458

Fax:

E-Mail: jan.dec_at_us.edu.pl

Zainteresowania: badania właściwości kryształów ferroelektrycznych metodami optycznymi i niskoczęstotliwościowej spektroskopii dielektrycznej.

Beata Derkowska-Zielińska, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Tel: (56) 611 32 01

Fax: (56) 622 53 97

E-Mail: beata_at_fizyka.umk.pl

Zainteresowania: Badanie nieliniowych własności optycznych związków półprzewodnikowych II-VI

Roman Doradziński, dr

Instytucja: AMMONO – Robert Dwiliński

Adres: ul. Zgrupowania Żmija 23/12, 01-875 Warszawa

Tel: (48) 0-601 387901

Fax: (48 22) 6397901

E-Mail: doradzinski_at_ammono.com.pl

Zainteresowania: wzrost kryształów w roztworach nadkrytycznych, w szczególności w nadkrytycznym amoniaku

Miroslaw Drozdowski, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel: (061) 665-31-65

Fax: (061) 665-31-74

E-Mail: miroslaw.drozdowski_at_put.poznan.pl

Zainteresowania: Spektroskopia ciała stałego – ramanowskie i brillouinowskie rozpraszanie światła. Badanie własności fizycznych monokryształów (półprzewodniki, kryształy molekularne) i cieczy metodą ramanowskiego rozpraszania światła. Badanie własności sprężystych, elastooptycznych, przemian fazowych monokryształów (ferroelektryki, ferroelastyki, kryształy molekularne, półprzewodniki) i cieczy metodą brillouinowskiego rozpraszania światła.

Ewa Dumiszewska, dr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: ewa.dumiszewska_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Epitaksja zwiazków półprzewodnikowych AIIIBV oraz AIIIN , wzrost nanodrutów

Robert Dwiliński, mgr

Instytucja: AMMONO – Robert Dwiliński

Adres: ul. Zgrupowania Żmija 23/12, 01-875 Warszawa

Tel: (48) 0-601 387901

Fax: (48 22) 6397901

E-Mail: dwilinski_at_ammono.com.pl

Zainteresowania: wzrost kryształów w roztworach nadkrytycznych, w szczególności w nadkrytycznym amoniaku

Kazimierz Fabisiak, dr hab. prof. UKW

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: Plac Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz

Tel:

Fax:

E-Mail: kfab_at_ukw.edu.pl

Zainteresowania:

Jan Fink-Finowicki, dr

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: finow_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania:

Franciszek Firszt, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Tel: (48 56) 6113305

Fax: (48 56) 6225397

E-Mail: ffirszt_at_phys.uni.torun.pl

Zainteresowania: Otrzymywanie kryształów szerokopasmowych związków II-VI i ich charakteryzacja metodami luminescencji i fotoprzewodnictwa.

Halina Frej, dr

Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Tel: (48 34) 3614918 Ext. 113

Fax: (48 34) 3615154

E-Mail: h.frej_at_ajd.czest.pl

Zainteresowania: Struktura i właściwości fizyczne roztworów jako środowiska wzrostu kryształów.

Zygmunt Frukacz, mgr

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Jarosław Gaca, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Jaroslaw.Gaca_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: analiza rentgenowska monokryształów i struktur epitaksjalnych

Marcin Gajc, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Steffen Ganschow, dr

Instytucja: Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung

Adres: Max-Born-Str. 2, D-12489 Berlin

Tel:

Fax:

E-Mail: ganschow_at_ikz-berlin.de

Zainteresowania:

Sebastian Gauza, mgr inż.

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania: Analiza termiczna.

Grzegorz Gąbka, mgr inż.

Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: grzegorzgabka_at_gmail.com

Zainteresowania: otrzymywanie nanokrysztalów, pólprzewodniki

Waldemar Giersz, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: giersz_w_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Grzegorz Gładyszewski, prof.

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: (48 81) 5381510

Fax: (48 81) 5259385

E-Mail: gglady_at_antenor.pol.lublin.pl

Zainteresowania: Właściwości fizyczne układów cienkowarstwowych i wielowymiarowych, dyfrakcja promieni rentgenowskich.

Marek Godlewski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 843-68-61

Fax: (4822) 8475223

E-Mail: godlew_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: wzrost warstw II-VI metodą ALE, charakteryzacja półprzewodnikowych struktur warstwowych.

Piotr Górski, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: 48 42 631 36 35

Fax: 48 42 631 36 39

E-Mail: piotr.gorski_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: efekty elektrooptyczne i elektromechaniczne

Beata Gracz, mgr inż.

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Adres: ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków

Tel: (++48) 12 617-47-18

Fax: (++48) 12 633 63 48

E-Mail: gracz_at_agh.edu.pl

Zainteresowania: Modelowanie numeryczne procesu krystalizacji, teoria zarodkowania i wzrostu kryształów

Krzysztof Grasza, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 8437001 ext.3299

Fax: (48 22) 8430926

E-Mail: grasza_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów AIVBVI i AIIBVI metodą Bridgmana, PVT.

Marian Grynberg, prof. zwycz

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Adres: ul. Hoża 69,00-681 Warszawa

Tel: (48 22) 6213810

Fax:

E-Mail: grynberg_at_fuw.edu.pl

Zainteresowania: Fizyka półprzewodników

Agata Hass-Kaczmarek,

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: agata.hass_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Marian Herman, prof.

Instytucja: Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

Adres: Boerhaavegasse 25, A-1030 Wien, Austria

Tel: +43 1 71359 29-305, +43 1 713 03 83-305

Fax: +43 1 713 59 29-301, +43 1 713 03 83-550

E-Mail: herman.viennapan_at_ycn.com

Zainteresowania: Krystalizacja epitaksjalna, w szczególności MBE i UHV ALF, Fizyka Stosowana, Elektronika Ciała Stałego, Technologia Próżniowa.

Bożena Hilczer, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Adres: 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 17

Tel:

Fax:

E-Mail: bhilczer_at_ifmpan.poznan.pl

Zainteresowania:

Stanisław Hodorowicz, prof.

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków

Tel:

Fax:

E-Mail: hodorowi_at_chemia.uj.edu.pl

Zainteresowania:

Andrzej Hruban, dr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: hruban_a_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Andrzej Huczko, dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Adres: ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Tel: (+48 22) 8222375

Fax:

E-Mail: ahuczko_at_chem.uw.edu.pl

Zainteresowania: Otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania nowych nanomateriałów węglowych i ceramicznych. (fulereny, nanorurki i nanokapsułki węglowe, nanowłókna ceramiczne)

Marek Izdebski, dr inż.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: 48 42 631 36 67

Fax: 48 42 6313639

E-Mail: marek.izdebski_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: efekty elektrooptyczne, symulacje wzrostu kryształów metoda Monte Carlo

Konrad Jaroszewski, mgr inż

Instytucja: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Tel: 48 61 6653304

Fax:

E-Mail: konrad.p.jaroszewski_at_doctorate.put.poznan.pl

Zainteresowania: Charkteryzacja własności strukturalnych, liniowych i nieliniowych własności optycznych kryształów aktywowanych jonami ziem rzadkich

Elżbieta Jartych, dr hab.

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: 48 81 5381618

Fax: 48 81 5259385

E-Mail: jartych_at_antenor.pol.lublin.pl

Zainteresowania: Osadzanie elektrolityczne nanokrystalicznych cienkich warstw i układów wielowarstwowych.

Barbara Kaczmarek, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: kaczm-b_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów materiałów tlenkowych metodą Czochralskiego.

Oliwia Kalwasińska, inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: 726037769

Fax:

E-Mail: oliwia.kalwasinska@gmail.com

Zainteresowania: Eutectics. Biocrystallisation. Metamaterials.

Maria Kamińska, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Adres: ul. Hoża 69,00-681 Warszawa

Tel: (4822) 5532366

Fax:

E-Mail: Maria.Kaminska_at_fuw.edu.pl

Zainteresowania:

Dobrosława Kasprowicz, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel: (48 61) 665-3247

Fax:

E-Mail: dobroslawa.kasprowicz_at_put.poznan.pl

Zainteresowania: Metoda brillouinowskiego rozpraszania światła

Wawrzyniec Kaszub, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: faynman1965_at_wp.pl

Zainteresowania: Metoda J. Czochralskiego

Paweł Kempisty,

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: kempes_at_unipress.waw.pl

Zainteresowania:

Jerzy Kędzierski, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859731

Fax: (48 22) 6859109

E-Mail: jkedzierski_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Fizyka ciekłych kryształów.

Andrzej Kisiel, prof. dr hab. (emer.)

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

Tel:

Fax:

E-Mail: andrzej.kisiel_at_uj.edu.pl

Zainteresowania: Fizyka ciała stałego, Spektroskopia optyczna półprzewodników, Analiza struktury elektronowej: odbicie, absorpcja, XANES

Jaroslaw Kisielewski, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Jaroslaw.Kisielewski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Tomasz Klimczuk, dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: (+058) 347-32-23

Fax: (+058) 347-28-21

E-Mail: tomek_at_mif.pg.gda.pl

Zainteresowania:

Christian Kloc, prof.

Instytucja: School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University

Adres: 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798

Tel: (+65) 67904716

Fax: (+65) 67909081

E-Mail: ckloc_at_ntu.edu.sg

Zainteresowania: organiczne półprzewodniki 2D, materiały warstwowe

Andrzej Kłos, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: aklos_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Stanisław J. Kłosowicz, dr

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859731

Fax: (48 22) 6859109

E-Mail: sklosowicz_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Własności fizyczne ciekłych kryształów, Kompozyty ciekłokrystaliczne, Zastosowania ciekłych kryształów (wyświetlanie informacji, detektory, urządzenia optyczne)

Katarzyna Kołodziejak, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Katarzyna.Kolodziejak_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Ryszard Korbutowicz, dr

Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland

Tel: +48-71-3559866, +48-71-3559795, +48-71-3559718 ext. (to all numbers) 55

Fax:

E-Mail: ryszard.korbutowicz_at_pwr.wroc.pl

Zainteresowania: Epitaksja związków półprzewodnikowych AIIIBV i AIIIN, MOVPE, HVPE, heteroepitaksja

Barbara Korczyc, mgr inż

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: +48-22 835 30 41 ext. 490

Fax:

E-Mail: b.korczyc_at_gmail.com

Zainteresowania: Synteza i charakteryzacja nanokryształów

Kinga Kościewicz, mgr inż.

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Jacek Kossut, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 843-66-01 ext. 3193

Fax:

E-Mail: kossut_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: struktury niskowymiarowe z półprzewodników II-VI i półprzewodników półmagnetycznych otrzymywane metodą epitaksji z wiązek molekularnych.

Barbara Kościelniak-Mucha, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Marek Kozielski, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel: (48 61) 665-31-76

Fax:

E-Mail: marek.kozielski_at_put.poznan.pl

Zainteresowania: Ramanowskie rozpraszanie światła, spektroskopia ciała stałego, kryształy półprzewodnikowe.

Michał Kozubal, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (48 22) 835 30 41

Fax:

E-Mail: Michal.Kozubal_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Badania właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych, niestacjonarna spektroskopia głębokich poziomów, defekty punktowe.

Mariusz J. Krasiński, dr inż

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel:

Fax:

E-Mail: markras_at_lodd.p.lodz.pl

Zainteresowania:

Stanisław Krukowski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel: (4822) 632 16 35

Fax: (4822) 632 42 18

E-Mail: stach_at_unipress.waw.pl

Zainteresowania:

Ryszard Kubiak, prof.

Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Adres: P Nr 1410, ul. Okólna 2,50-950 Wrocław 2

Tel: (48 71) 3435021

Fax: (48 71) 3441029

E-Mail: kubiak_at_int.pan.wroc.pl

Zainteresowania: Krystalografia, Metaloftalocjaniny, Chemia ciała stałego.

Włodzimierz M. Kucharczyk, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: (48 42) 631-36-69 (+ 3635)

Fax: (48 42) 631-36-39

E-Mail: kucharcz_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: Dielektryczne i optyczne właściwości kryształów, Związek efektów elektrooptycznych z innymi efektami nieliniowymi.

Marta Kurowska, mgr inż.

Instytucja:

Adres:

Tel: 795755314

Fax:

E-Mail: marta.kurowska_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Eutectics

Katalin Lassányiné-Polgár, dr

Instytucja: SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET MTA

Adres: 29-33 Konkoly-Thege Miklós út, 1121 Budapest, Hungary

Tel:

Fax:

E-Mail: polgar_at_szfki.hu

Zainteresowania:

Michal Leszczyński, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel: (022) 6321635

Fax: (022) 6324218

E-Mail: mike_at_unipress.waw.pl

Zainteresowania: wzrost warstw z fazy gazowej, defekty.

Ludwika Lipińska, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Ludwika.Lipinska_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: termodynamika przemian fazowych.

Bolesław Łucznik, mgr

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel: (022) 888 00 02

Fax: (022) 632 42 18

E-Mail: bolo_at_unipress.waw.pl

Zainteresowania:

Zygmunt Łuczyński, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Zygmunt.Luczynski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Maciej Łuszczek, dr inż.

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: (+4858) 347-10-95

Fax: (+4858) 347-28-21

E-Mail: maclu_at_mif.pg.gda.pl

Zainteresowania:

Andrzej Majchrowski, dr

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859487

Fax: (48 22) 6859109

E-Mail: zielj_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Monokryształy materiałów tlenkowych otrzymywane metodą Czochralskiego z roztworów wysokotemperaturowych dla potrzeb optoelektroniki.

Agnieszka Malinowska, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Agnieszka.Malinowska_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: charakteryzacja kryształów metodami rentgenowskimi i mikroskopowymi,EXAFS.

Michał Malinowski, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Miktoelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Tel: (022) 660-77-83

Fax: (022) 628-87-40

E-Mail: m.malinowski_at_imio.pw.edu.pl

Zainteresowania: dielektryczne kryształy dla techniki laserowej, światłowody aktywne, kryształy fotoniczne.

Bernard Marciniak, dr

Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Tel: (48 34) 3614918

Fax:

E-Mail: crystal_at_cz.onet.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów organicznych, Rentgenowska charakteryzacja kryształów.

Barbara Marczewska, dr hab. inż.

Instytucja: Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczanskiego PAN

Adres: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland

Tel: 48 12 6628091

Fax: 48 12 6628066

E-Mail: barbara.marczewska_at_ifj.edu.pl

Zainteresowania: wlasciwosci luminescencyjne krysztalów

Andrzej Materna, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: amat_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: rozwiązywanie problemów z zakresu syntezy związków półprzewodnikowych z grupy AIIIBV oraz wzrostem monokrystalicznym tych zwiazków

Krystyna Mazur, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: mazur_k_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Monika Kinga Michalska, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: 22 835 3041 w. 490

Fax:

E-Mail: monika.michalska83_at_gmail.com

Zainteresowania: metody otrzymywania i właściwości nanomateriałów, nanokryształów i materiałów kompozytowych

Sławomir Mielcarek, dr hab.

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres: ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania: growing crystals from solvent

Ewa Mielniczek-Brzóska, dr

Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Tel: (48 34) 3615154

Fax: (48 34) 3615154

E-Mail: e.mielniczek_at_ajd.czest.pl

Zainteresowania:

Lucjan Misiak, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uuniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

Adres: Plac M. Curie-Sklodowskiej 1, 20-031 Lublin

Tel: (48 81) 5376144

Fax: (48 81) 5376191

E-Mail: Lucjan.Misiak_at_umcs.lublin.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów fluorków, nadprzewodników wysokotemperaturowych i materiałów laserowych metodami Bridgmana-Stockbargera, Czochralskiego i in.

Andrzej Misiuk, doc. dr hab. inż

Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland

Tel: (48 22) 5487792

Fax: (4822) 8470631

E-Mail: misiuk_at_ite.waw.pl

Zainteresowania: przemiany mikrostrukturalne w półprzewodnikach i układach półprzewodnikowych w wysokich temperaturach – ciśnieniach hydrostatycznych, wpływ wysokich ciśnien – temperatur na rozmieszczenie / stan domieszek w strukturach implantowanych, w tym takich jak Si:V,Cr,Mn czy Si:N,O.

Renata E. Misztal, mgr

Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Tel: (48 34) 3614918 Ext. 134

Fax: (48 34) 3615154

E-Mail: r.misztal_at_ajd.czest.pl

Zainteresowania: Struktura i własności środowiska wzrostowego

Bogusław Mróz, prof.

Instytucja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres: ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Tel: (48 61) 8273204

Fax: (48 61) 8257758

E-Mail: bmroz_at_amu.edu.pl

Zainteresowania: Hodowla kryształów ferroicznych z roztworów wodnych, Charakteryzacja ich własności fizycznymi metodami: cieplnymi (DSC), dielektrycznymi, sprężystymi (spektroskopia Brillouina) w obszarach ich przemian fazowych.

Andrei Novosselov, dr

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail: anvn_at_hotmail.com

Zainteresowania:

Monika Oboz, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Tel: (48 32) 359 1581

Fax: +48 32 2588431

E-Mail: monika.oboz_at_us.edu.pl

Zainteresowania: Hodowla monokryształów związków międzymetalicznych, Badanie struktury elektronowej, krystalicznej oraz własności magnetycznych i elektrycznych.

Jan M. Olchowik, prof.

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: (48 81) 5381505 and 5381511

Fax: (48 81) 5259385

E-Mail: olchowik_at_antenor.pol.lublin.pl

Zainteresowania:

Andrzej Olech, dr

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Ingardena 3, 00-060 Kraków

Tel: (48 12) 6336377

Fax:

E-Mail: olech_at_chemia.uj.edu.pl

Zainteresowania:

Marcin Łukasz Olszyński, mgr inż.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: (48 42) 6313667

Fax: (48 42) 6313639

E-Mail: 145010_at_edu.p.lodz.pl

Zainteresowania: Zarodkowanie i wzrost monokryształów, mechanizmy agregacji, symulacje komputerowe wzrostu kryształów

Paweł Osewski, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: pawel.osewski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: metoda mikrowyciagania, eutektyki, metoda Czochralskiego

Maciej Oszwaldowski, prof.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel: (48 61) 665-31-89

Fax:

E-Mail: maciej.oszwaldowski_at_put.poznan.pl

Zainteresowania: Technologia, fizyka i zastosowania cienkich warstw półprzewodnikowych, Przygotowanie złożonych cienkich warstw półprzewodnikowych związków III-V i IV-VI, Doświadczalne i teoretyczne badania takich struktur, Zastosowania cienkich warstw w urządzeniach półprzewodnikowych i czujnikach.

Janusz Parka, dr inż.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859472

Fax: (48 22) 6859109

E-Mail: jparka_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Własności fotorefrakcyjne ciekłych kryształów.

Bogdan Waldemar Pastuszka, mgr inż.

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel: 48 22 888 00 57

Fax: 48 22 632 42 18

E-Mail: bopas_at_o2.pl

Zainteresowania: epitaksja z fazy ciekłej, epitaksja z wiązek molekularnych , epitaksja z fazy gazowej (MVPE)

Piotr Paszke, inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: 888186938

Fax:

E-Mail: piotr.k.paszke_at_gmail.com

Zainteresowania: Micro PD, plasmonics, nanomaterials

Regina Paszkewicz, dr hab.

Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland

Tel: (0048 71) 355 98 66 int. 52

Fax: (0048 71) 3283504

E-Mail: Regina.Paszkiewicz_at_pwr.wroc.pl

Zainteresowania: epitaksja, selektywna epitaksja, MOVPE, azotki, spektroskopia impedancyjna.

Wojciech Paszkowicz, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (+48) 221163301

Fax: (+48) 8430926

E-Mail: paszk_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: dyfrakcja proszkowa, charakteryzacja kryształów, nauka o materiałach

Dorota Anna Pawlak, dr hab. prof. ITME

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (48 22) 8353041 ext. 175, 464

Fax: (48 22) 8222892

E-Mail: pawlak_d_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Badania strukturalne kryształów nieorganicznych, Kryształy tlenkowe do laserów, Granaty, Perowskity, Wpływ domieszki na strukturę kryształu, Zmiana utlenienia domieszkowych jonów w krysztale, XRD, XPS, MAS NMR.

Włodzimierz Pawliuk, prof.

Instytucja: Instytut Chemii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Tel: (48 34) 3614918

Fax:

E-Mail: vpavlyuk2002_at_yahoo.com

Zainteresowania: Charakteryzacja rentgenowska kryształów, Krystalochemia związków międzymetalicznych.

Krzysztof Pieszyński, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: 48 42-631-3645

Fax:

E-Mail: krzysztof.pieszynski_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: Wykorzystanie metod optycznych w badaniach wczesnych faz wzrostu krysztalów, w szczególnosci krysztalów biogenicznych

Anna Piotrowska, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland

Tel: (48 22) 5487940

Fax: (4822) 8470631

E-Mail: ania_at_ite.waw.pl

Zainteresowania: półprzewodniki III-V, cienkie warstwy metaliczne, dielektryczne i półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe, nanostruktury, fotonika.

Tadeusz Piotrowski, dr

Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland

Tel: (48 22) 5487946

Fax: (4822) 8470631

E-Mail: ttpiotr_at_ite.waw.pl

Zainteresowania: półprzewodniki III-V, cienkie warstwy metaliczne, dielektryczne i półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe, nanostruktury, fotonika.

Wiesław Polak, dr

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: (48 81) 5381508

Fax: (48 81) 5259385

E-Mail: polak_at_antenor.pol.lublin.pl

Zainteresowania: Powstawanie i własności klastrów, Dynamika molekularna roztworów (programy MOLDY i MSI), Własności roztworów przesyconych, Zarodkowanie.

Jacek Polit, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski

Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów

Tel: (017) 862-56-28

Fax: (+017) 852-20-44

E-Mail: polijack_at_univ.rzeszow.pl

Zainteresowania: Własności optyczne, Spektroskopia fourierowska warstw półprzewodnikowych.

Izabela Pracka, mgr

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Adam Proń, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Tel: 22 234 55 84

Fax:

E-Mail: apron_at_ch.pw.edu.pl

Zainteresowania: chemiczne metody otrzymywania nanokrysztalów

Jolanta Prywer, dr hab., prof. PL

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: (48 42) 6313667

Fax: (48 42) 6313639

E-Mail: jolanta.prywer_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: Ogólny pokrój monokryształów, Modelowanie procesów wzrostu monokryształów, Symulacje komputerowe.

Katarzyna Racka-Szmidt, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (22) 835 3041 w. 62174

Fax: (22) 864 5496

E-Mail: Katarzyna.Racka_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: wzrost kryształów SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej (PVT), charakteryzacja kryształów – badania właściwości strukturalnych, magnetycznych i elektrycznych

Hubert Marcin Raczkiewicz,

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: (022) 835 30 41 w.175

Fax:

E-Mail: civrilios_at_gmail.com

Zainteresowania: kryształy piezoelektryczne, otrzymywanie i badanie właściwości, otrzymywanie objętościowych kryształów SiC metodą PVT

Mirosława Rak, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: (48 42) 6313667

Fax: (48 42) 6313639

E-Mail: mirarak_at_p.lodz.pl

Zainteresowania: Teorie wzrostu kryształów, Kinetyka wzrostu, Morfologia powierzchni, Wpływ domieszek na kinetykę wzrostu i morfologię powierzchni.

Zbigniew Raszewski, prof. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6857427

Fax: (022) 6859109

E-Mail: zraszewski_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Fizyka i technologia ciekłych kryształów

Alicja Ratuszna, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Tel: (48 32) 588211 ext. 1501

Fax:

E-Mail: ratuszna_at_us.edu.pl

Zainteresowania: Otrzymywanie monokryształów fluoroperowskitów, Struktura krystaliczna, Strukturalne przejścia fazowe, Dynamika.

Antoni Rogalski, prof.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (022) 685-91-09

Fax: (022) 685-91-09

E-Mail: rogan_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Warstwy epitaksjalne – wzrost, charakteryzacja, LPE, MBE, MOCVD.

Witold Ryba-Romanowski, prof.

Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Adres: P Nr 1410, ul. Okólna 2,50-950 Wrocław 2

Tel: 48 71 343 50 21

Fax: 48 71 344 10 29

E-Mail: ryba_at_int.pan.wroc.pl

Zainteresowania: charakteryzacja kryształów tlenkowych i fluorkowych metodami spektroskopowymi

Janusz Rzeszutek, mgr

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania: Naparowywanie laserem impulsowym cienkich warstw półprzewodnikowych i cienkowarstwowych struktur złożonych typu heterozłącz, nadsieci półprzewodnikowych oraz układów niskowymiarowych oraz badanie własności krystalicznych tych warstw.

Agnieszka Rzepka, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Agnieszka.Rzepka_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: nanokrystaliczne materialy laserowe: granaty, perowskity.

Witold Janusz Rzodkiewicz, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Poland

Tel: (48 22) 5487726

Fax: (48 22) 8470631

E-Mail: witold.rzodkiewicz_at_gmail.com

Zainteresowania: Charakteryzacja materiałów półprzewodnikowych, metalicznych, dielektrycznych metodami elipsometrii spektroskopowej, spektroskopii odbiciowej i transmisyjnej oraz spektroskopii Ramana

Tomasz Marek Runka,

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Adres: ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań

Tel:

Fax:

E-Mail: Tomasz.Runka_at_put.poznan.pl

Zainteresowania: spektroskopia oscylacyjna (rozpraszanie Ramana, absorbcja w podczerwieni), roztwory stałe, materiały podłożowe.

Katarzyna Sadecka, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Katarzyna.Sadecka_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Rafał Robert Sadowski, mgr inż.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel: (48 42) 6313667

Fax: (48 22) 6313639

E-Mail: 145016_at_edu.p.lodz.pl

Zainteresowania: Zarodkowanie i wzrost monokryształów, mechanizmy agregacji, symulacje komputerowe wzrostu kryształów

Wojciech Sadowski, prof. dr hab.

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: Tel. (+48 58) 3472091

Fax: (+48 58) 3472821

E-Mail: wosa_at_mif.pg.gda.pl

Zainteresowania: Wzrost kryształów i cienkich warstw (epitaksja), nadprzewodnictwo, Mikroskopia tunelowa, Nanotechnologia, Symulacje komputerowe, Półprzewodniki AIIIBV, Nowe metody dydaktyczne fizyki (w inżynierii materiałowej),

Halina Sakowska, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Halina.Sakowska_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Keshra Sangwal, prof. dr hab.

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: (081) 538-45-04

Fax: (081) 538-46-71

E-Mail: k.sangwal_at_pollub.pl

Zainteresowania: Podstawowe procesy zarodkowania, wzrostu i rozpuszczania kryształów, Rzeczywista struktura monokryształów, Struktura i właściwości roztworów, Własności mechaniczne krysztalów.

Jarosław Sar, dr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: sar.jaroslaw_at_gmail.com

Zainteresowania: otrzymywanie kryształów, metoda Czochralskiego, metoda mikrowyciągania, fotoelektrochemia

Helmut Sitter, prof. dr

Instytucja: University Linz, Inst. F. Semiconductor Physics

Adres: Altenbergerstr. 69, A-4040 Linz, AUSTRIA

Tel:

Fax:

E-Mail: Helmut.Sitter_at_jk.uni-linz.ac.at

Zainteresowania:

Andrzej Krzysztof Stefański, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel: 22 835 30 41 ext. 2204

Fax: (22) 864 5496

E-Mail: andrzej.stefanski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Charakteryzacja właściwości elektromagnetycznych kryształów

Paweł Strąk,

Instytucja: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Włodzimierz Strupiński, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: wlodek.strupinski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Bogumiła Strzelecka, dr inż

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: 48 58 347 12 35

Fax:

E-Mail: bos_at_mif.pg.gda.pl

Zainteresowania: optyczne i elektryczne właściwości kryształów

Grażyna S. Strzelecka, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: strzel_s_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Małgorzata Suchańska,

Instytucja: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki , Politechnika Świętokrzyska

Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Tel:

Fax:

E-Mail: m.suchanska_at_tu.kielce.pl

Zainteresowania:

Barbara Surma, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: surma_b_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Eugeniusz Szeregij, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski

Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów

Tel: (48 17) 8625628

Fax: (48 17) 8526792

E-Mail: sheregii_at_univ.rzeszow.pl

Zainteresowania: Cienkie warstwy epitaksjalne, Struktury z wieloma studniami kwantowymi.

Małgorzata Szklorz, mgr inż.

Instytucja:

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Zainteresowania:

Magdalena Szubka, dr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Tel: +48 32 359 1581

Fax: +48 32 2588431

E-Mail: magdalena.kruczek_at_us.edu.pl

Zainteresowania: Ramanowskie rozpraszanie światła, spektroskopia ciała stałego, kryształy półprzewodnikowe.

Dariusz Szymczuk, dr

Instytucja: Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Adres: ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

Tel: (48 81) 5381513

Fax: (48 81) 5259385

E-Mail: dms_at_antenor.pol.lublin.pl

Zainteresowania:

Agnieszka Szysiak, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Agnieszka.Szysiak_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Marek Świrkowicz, mgr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: swirko-m_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Ewa Talik, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Tel: +48 32 359 11 87

Fax: +48 32 2588431

E-Mail: talik_at_us.edu.pl

Zainteresowania: Hodowla monokryształów związków międzymetalicznych, Badanie struktury elektronowej, oporu elektrycznego i własności magnetycznych (podatność ac i dc, namagnesowanie).

Dominika Teklińska, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: dteklinska_at_gmail.com

Zainteresowania: wzrost epitaksjalny warstw homo- i heterostruktur z węglika krzemu, wzrost epitaksjalny grafenu oraz azotku boru, całościowa charakteryzacja materiałowa

Marek Jerzy Tłaczała, prof. dr hab. inż.

Instytucja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Adres: ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, Poland

Tel: (48 71) 3203380

Fax: (48 71) 3283504

E-Mail: marek.tlaczala_at_pwr.wroc.pl

Zainteresowania: Procesy epitaksji, Krystalizacja z fazy gazowej, Epitaksja struktur niskowymiarowych metodą MOVPE, Charakteryzacja niskowymiarowych struktur epitaksjalnych.

Grzegorz Tomaka, mgr

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski

Adres: ul. Rejtana 16a, 35-310 Rzeszów

Tel: (48 17) 8625628 ext 1554

Fax:

E-Mail: gmtomaka_at_univ.rzeszow.pl

Zainteresowania: Struktury z wieloma studniami kwantowymi, Struktury niskowymiarowe na bazie GaAs, Roztwory stałe związków AIIIBV.

Sebastian Turczyński, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: s.turczynski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: metoda mikrowyciagania, eutektyki, właściwości spektroskopowe, metoda Czochralskiego

Andrzej Turos, prof. dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: turos_a_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Emil Adam Tymicki, dr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Emil.Tymicki_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost monokryształów weglika krzemu z fazy gazowej metoda PVT oraz wzrost kryształów tlenkowych metoda Czochralskiego

Leszek Wicikowski, dr inż.

Instytucja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-925 Gdańsk

Tel: 48 58 347 10 30

Fax:

E-Mail: lewi_at_mif.pg.gda.pl

Zainteresowania: analiza RTG, popularyzacja fizyki kryształów, optyczne właściwości materiałów, wytwarzanie cienkich warstw, charakterystyka fizycznych właściwości materiałów

Wojciech Wierzchowski, dr hab.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Wojciech.Wierzchowski_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Aleksandra Wierzbicka, mgr

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (022) 843 66 01

Fax:

E-Mail: czyzak_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: charakterystyka epitaksjalnych warstw lateralnych (ELO) metodą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej , wzrost warstw ELO

Edyta Anna Wierzbicka, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Edyta.Wierzbicka_at_itme.edu.pl

Zainteresowania: charakteryzacja kryształów metodami rentgenowskimi.

Krzysztof Wojciechowski, dr inż.

Instytucja: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Adres: ul. Wólczańska 219,93-005 Łódź

Tel:

Fax:

E-Mail: kwojciec_at_p.lodz.pl

Zainteresowania:

Krystyna Wokulska, dr hab., prof. US

Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Tel:

Fax:

E-Mail: wokulska_at_us.edu.pl

Zainteresowania:

Zygmunt Wokulski, Dr hab.

Instytucja: Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Tel:

Fax:

E-Mail: wokulski_at_us.edu.pl

Zainteresowania:

Marek Wójcik, dr

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: Marek.Wojcik_at_itme.edu.pl

Zainteresowania:

Zainteresowania: charakteryzacja realnej struktury skomplikowanych systemów epitaksjalnych związków III-V, III-IV itp.

Konrad Wysmułek, mgr inż.

Instytucja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel:

Fax:

E-Mail: k.wysmulek_at_gmail.com

Zainteresowania: Systemy eutektyczne półprzewodników do konwersji energii słonecznej. Metoda mikrowyciągania

Pawel Zajdel, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Adres: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Tel: +48 32 359 1978

Fax: +48 32 2588431

E-Mail: pawel.zajdel_at_us.edu.pl

Zainteresowania: Monokrysztaly siarkowców, XANES, EXAFS, XRD

Jerzy Zieliński, prof.

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859076

Fax: (48 22) 6859569

E-Mail: jzielinski_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Ciekłe kryształy, Efekty elektrooptyczne, Displeje.

Józef Żmija, prof. (emer.)

Instytucja: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Adres: ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Tel: (48 22) 6859731

Fax: (48 22) 6859109

E-Mail: jzmija_at_wat.edu.pl

Zainteresowania: Kryształy ciekłe, Kryształy molekularne, Wzrost kryształów.

Zbigniew Żytkiewicz, dr hab.

Instytucja: Instytut Fizyki PAN

Adres: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel: (48 22) 8437001 ext. 3363

Fax: (48 22) 8430926

E-Mail: zytkie_at_ifpan.edu.pl

Zainteresowania: Wzrost i charakteryzacja epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych.

Członkowie Wspierający Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

Deklaracja Członka Wspierającego

Deklaracja Członka Wspierającego

CEMAT-SILICON S.A.

Reprezentowany przez dr. Andrzeja Bukowskiego

Adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel.: (48-22) 834 9586;

Fax: (48-22) 835 1939

E-Mail: a.bukowski_at_cematsil.com.pl

UNIPRESS

Reprezentowany przez prof. dr. hab. Sylwestra Porowskiego,

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37

Instytut Technologii Materialow Elektronicznych, ITME,

Reprezentowany przez dr. inż. Ireneusza Marciniaka,

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reprezentowany przez prof. dr. hab. Jerzy Dajka

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Reprezentowany przez Dziekana prof. dr. hab. Piotra Liczberskiego

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski