Charakteryzacja materiałów

W ramach cyklu “Z NAJLEPSZYMI PRZEZ FIZYKĘ” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu śląskiego odbył się w listopadzie 2005 roku wykład prof. dr hab. Ewy Talik pt. “Od starożytnych klejnotów do Pentium IV”. Wykład przeznaczony był dla studentów i młodzieży szkolnej ze Śląska. W wykładzie uczestniczyło około 200 osób. Kryształy minerałów dzięki ich specyficznemu wyglądowi, regularnym płaskim ścianom, połyskowi, różnorodnym barwom oraz powtarzalności kształtu fascynowały człowieka od najdawniejszych czasów. Rosły w skorupie ziemskiej nieraz setki lat. Wykorzystywane były głównie do produkcji ozdób. Poznanie budowy wewnętrznej kryształów i możliwości analizy struktur krystalicznych stało się możliwe dzięki odkryciu w 1885 roku promieniowania rentgenowskiego, którego długość jest porównywalna z odległościami pomiędzy atomami w krysztale. Obecnie kryształy syntetyczne są hodowane w laboratoriach dla rozwoju nauki o materiałach oraz na skalę przemysłową dla potrzeb współczesnej elektroniki i jubilerstwa. Większość monokryształów na świecie jest produkowana metodą opracowaną przez Polaka Jana Czochralskiego. Stosuje się je do produkcji układów scalonych i w optoelektronice. Wraz ze wzrostem ilości tranzystorów w układach scalonych rosną wymagania dotyczące jakości monokryształów, stąd badania nad optymalizacją procesów hodowli drogą modelowania komputerowego. Obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną jest krystalizacja materiałów biologicznych w warunkach ziemskich i w laboratoriach kosmicznych. Informacje o ich strukturze pomagają w zrozumieniu funkcji makromolekuł w organizmie.

Rodzaj hodowanych materiałów:

Związki międzymetaliczne

Zastosowanie hodowanych materiałów

badania podstawowe,
struktura elektronowa i krystaliczna,
opór elektryczny,
badania własności magnetycznych.

Metoda wzrostu i ilość reaktorów

Metoda Czochralskiego z lewitującego wsadu 2 układy do hodowli