Nanokryształy

Utworzenie sekcji nanokryształów wynika z niesłabnącego od kilkunastu lat zainteresowania badaczy miniaturkami kryształów, które często wykazują lepsze właściwości od swoich odpowiedników objętościowych, a niekiedy wręcz niezwykłe (np. kropki kwantowe). Te różnice spowodowane są wymiarami i dużym stosunkiem powierzchni do objętości. Pojawiają się coraz to nowe zastosowania dla nanokryształów i nanostruktur. Zadaniem sekcji nanokryształów będzie propagowanie wiedzy na temat:

  • nanokrystalizacji,
  • fizycznych i chemicznych metod otrzymywania nanokryształów i nanostruktur,
  • zastosowania nanokryształów, również jako aktywnej fazy w kompozytach,
  • wytwarzania, badania i zastosowania nanostruktur węglowych (fulerenów, nanorurkek węglowych, grafenu, itp),
  • charakteryzacji nanokryształów i nanostruktur,
  • integrowanie polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką nanokryształów

Przewodnicząca sekcji
dr inż. Ludwika Lipińska

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski