Nanokryształy

Utworzenie sekcji nanokryształów wynika z niesłabnącego od kilkunastu lat zainteresowania badaczy miniaturkami kryształów, które często wykazują lepsze właściwości od swoich odpowiedników objętościowych, a niekiedy wręcz niezwykłe (np. kropki kwantowe). Te różnice spowodowane są wymiarami i dużym stosunkiem powierzchni do objętości. Pojawiają się coraz to nowe zastosowania dla nanokryształów i nanostruktur. Zadaniem sekcji nanokryształów będzie propagowanie wiedzy na temat:  • nanokrystalizacji,


  • fizycznych i chemicznych metod otrzymywania nanokryształów i nanostruktur,


  • zastosowania nanokryształów, również jako aktywnej fazy w kompozytach,


  • wytwarzania, badania i zastosowania nanostruktur węglowych (fulerenów, nanorurkek węglowych, grafenu, itp),


  • charakteryzacji nanokryształów i nanostruktur,


  • integrowanie polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką nanokryształów


Przewodniczący sekcji

prof. Bartłomiej Andrzejewski

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski