Mikrostruktury Krystaliczne

Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych zajmuje się dwoma następującymi

obszarami wzrostu kryształów:    • epitaksją cienkich warstw półprzewodnikowych,


    • wzrostem nano- i mikrokryształów na specjalnie przygotowanych (kształtowanych przestrzennie) podłożach krystalicznych.

Mikrostruktury krystaliczne są stosowane do wytwarzania przyrządów: diod,

laserów, tranzystorów, detektorów, sensorów. W Polsce tematyką tą zajmuje

się około 200 osób, opracowując technologie przyrządów opartych o

półprzewodniki azotkowe (AlGaInN), III-V, II-VI and IV-VI.


Przewodniczący sekcji

prof. Zbigniew Żytkiewicz

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski