2013 Rok Jana Czochralskiego

2013 Rok Jana Czochralskiego

2012.04.11 Wniosek do Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Listy poparcia dla inicjatywy PTWK

2011.11.25 JM Rektor Politechniki Warszawskiej
2011.11.28 Instytut Wysokich Ciśnień PAN
2011.11.28 Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
2011.12.01 Gmina Kcynia
2011.12.14 JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
2011.12.29 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
2012.01.16 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
2012.11.12 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
2012.12.05 Commission Crystal Growth and Characterization of Materials, International Union of Crystallography

2012.04.12 Sprawozdanie z wizyty u Przewodniczącej Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu

2012.10.18

Zaproszenia na posiedzenie Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu
Prof. E. Talik
Prof. A. Pajączkowska

2012.10.18

Prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Komisji
Nagranie z przebiegu posiedzenia Komisji – strona Sejmu RP
Oficjalny stenogram z przebiegu posiedzenia Komisji – strona Sejmu RP
List przewodni do przewodniczącej Komisji
Uzasadnienie wniosku
Proponowany tekst uchwały

2012.10.24

Program
Sprawozdanie z sympozjum ITME

Sympozjum poświęcone pamięci Jana Czochralskiego (ITME)

2012.12.06 Przedstawienie projektu uchwały i wystąpienia klubów

2012.12.07 Sukces! Sejm w głosowaniu nr 13, na 28. posiedzeniu uchwala uchwałę!

2013.02.06
Wystawa w Parlamencie RP pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej

List prof. Barbary Kudryckiej
Raport

2013.02.07 Konkurs na logo Roku Czochralskiego, organizowany przez gminę Kcynia

Informacja prasowa
Zarządzenie Nr 25
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

2013.02.10 Wystąpienie prof. A. Pajączkowskiej na plenarnym posiedzeniu Komitetu Chemii PAN

2013.02.14 Rozstrzygnięcie konkursu na Logo Roku Czochralskiego

2013.04.22 Uroczystości w 60-tą rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego, w Kcyni

2013.06.10 Wykład prof. Anny Pajączkowskiej w Towarzystwie Naukowym Warszawskim

Angielskie tłumaczenie książki Pawła Tomaszewskiego “Jan Czochralski. Restored”

© 2016 Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów

projekt i realizacja: JAKO Jakub Kosmalski