About the Society...
2013 Czochralski's Year
Our Patron
Board
PTWK Members
 PTWK Members  
Archive (Polish)
Links
Jobs
Sitemap
EN PL

Członkowie Wspierający Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (PTWK) mam zaszczyt zaprosić Państwa w charakterze członka wspierającego nasze towarzystwo naukowe.
Uprzejmie informuję, że Zarząd PTWK wnioskuje najniższą składkę członka wspierającego w wysokości 300 zł rocznie.
Liczymy również na współpracę i pomoc w realizacji naszych zadań w upowszechnianiu wiedzy o krystalizacji i badaniu materiałów ważnych dla nauki i zastosowań. W załączeniu deklaracja członka wspierającego.

Z poważaniem,

Prezes PTWK
Prof. dr hab. Ewa Talik


Deklaracja członka wspierającego (wersja pdf)
Deklaracja członka wspierającego (wersja rtf)