O Towarzystwie...
   Działalność  
   Główne cele  
   Zakres zainteresowań  
   Sekcje  
   Zarząd  
   Adres  
   Kontakt  
   Historia  
   Statut  
2013 Rok Czochralskiego
Nasz Patron
Zarząd
Członkowie PTWK
Archiwum
Łącza
Praca
Mapa
EN PL

Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych

  Prof. Michał Leszczyński
Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
ul. Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa
Tel.: (022) 632 16 35
Fax: (022) 632 42 18
E-mail: mike@unipress.waw.pl