O Towarzystwie...
2013 Rok Czochralskiego
   Starania o ogłoszenie  
   Sympozjum naukowe PTWK  
   Książka o J. Czochralskim  
Nasz Patron
Zarząd
Członkowie PTWK
Archiwum
Łącza
Praca
Mapa
EN PL

 

Starania o ogłoszenie roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego

2012.04.11

Wniosek do Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu (PDF)


Listy poparcia dla inicjatywy PTWK
2011.11.25 JM Rektor Politechniki Warszawskiej (PDF)
2011.11.28 Instytut Wysokich Ciśnień PAN (PDF)
2011.11.28 Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski (JPG)
2011.12.01 Gmina Kcynia (PDF)
2011.12.14 JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego (JPG)
2011.12.29 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego (JPG), (JPG), (JPG)
2012.01.16 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (PDF)
2012.11.12 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (JPG)
2012.12.05 Commission Crystal Growth and Characterization of Materials, International Union of Crystallography (PDF)

2012.04.12

Sprawozdanie z wizyty u Przewodniczącej Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu (PDF)

2012.10.18

Zaproszenia na posiedzenie Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu
Prof. A. Pajączkowska (JPG)
Prof. E. Talik (PDF)

2012.10.18

Prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Komisji (PDF)
Nagranie z przebiegu posiedzenia Komisji - strona Sejmu RP (WWW)
Oficjalny stenogram z przebiegu posiedzenia Komisji - strona Sejmu RP (PDF)
List przewodni do przewodniczącej Komisji (PDF)
Uzasadnienie wniosku (PDF)
Proponowany tekst uchwały (PDF)

2012.10.24

Sprawozdanie przedstawicieli PTWK z posiedzenia Komisji (PDF)

2012.10.24

Program (PDF)
Sprawozdanie z sympozjum ITME (PDF)
Sprawozdanie na stronie gminy Kcynia (WWW)

Sympozjum poświęcone pamięci Jana Czochralskiego (ITME)

Zdjęcia z sympozjum

Prof. A. Pajączkowska i I. Cieślińska

Prof. R. Fornari

Prof. E. Talik

Dr Z. Łuczyński

Prof. M. Nader

Goście

Burmistrz Kcyni P. Hemmerling

Dr P. Tomaszewski, prof. Z. Żytkiewicz, prof. I. Grzegory

Uczniowie z Kcyni zwiedzają ITME

2012.12.6

Przedstawienie projektu uchwały i wystąpienia klubów (WWW)

2012.12.7

Sukces! Sejm w głosowaniu nr 13, na 28. posiedzeniu uchwala uchwałę! (WWW) (PDF)

2013.02.06


Wystawa w Parlamencie RP pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. Barbary Kudryckiej
List prof. Barbary Kudryckiej
(Poster 1)
(Poster 2)
Raport (PDF - Polish only)

2013.02.07

Konkurs na logo Roku Czochralskiego, organizowany przez gminę Kcynia
Informacja prasowa
Zarządzenie Nr 25
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

2013.02.10

Wystąpienie prof. A. Pajączkowskiej na plenarnym posiedzeniu Komitetu Chemii PAN
PDF

2013.02.14

Rozstrzygnięcie konkursu na Logo Roku Czochralskiego
PDF

2013.04.22

Uroczystości w 60-tą rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego, w Kcyni
Raport (PDF - Polish only)

2013.04.23

Odsłonięcie w Warszawie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu
Newsletter MNiSW

2013.06.10

Wykład prof. Anny Pajączkowskiej w Towarzystwie Naukowym Warszawskim
PDF


Książka dr. Pawła Tomaszewskiego
"Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim"

Decyzja o dofinansowaniu tłumaczenia książki przez Politechnikę Warszawską

(PDF)

Decyzja o dofinansowaniu tłumaczenia książki przez ITME

(PDF)
Recenzje książki

Prof. dr hab. Alicja Ratuszna (PDF)
Prof. dr hab. Jacek Baranowski (PDF)
Prof. dr hab. Marian Grynberg (PDF)
Mgr Jan Kurant (PDF)
Prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski (PDF)
Dr hab. inż. Jacek Ryszard Przygodzki (PDF)
Prof. dr hab. Marek Zrałek (PDF)

2013.07.24


Angielskie tłumaczenie książki Pawła Tomaszewskiego
"Jan Czochralski. Restored"

Książka została wydana przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Strony tytułowe

(PDF)
(PDF)
(PDF)

2013.09.28

Wykład dr Katarzyny Rackiej w czasie Festiwalu Nauki w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
PDF


2013.10.11

Wykład prof. S. M. Kaczmarka «Jan Czochralski. Crystal growth method and its modifications» podczas obchodów rocznicy wynalezienia butelki Kleista, Kamień Pomorski - Pobierowo, Ośrodek wczasowy US
DOCX


2013.10.17

Wykład prof. Anny Pajączkowskiej na Wydziale Chemii UAM
PDF


2013.10.23

Seminarium Akademii Górniczo-Huniczej poświęcone J. Czochralskiemu
23.10.2013 r. AGH, Kraków
Link


2013.10.25

Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Czochralskim, Kcynia
PDF


2013.11.14

Seminarium z okazji Roku Profesora Jana Czochralskiego, WAT
JPG


2013.11.15

Dzień Politechniki Warszawskiej, Warszawa
JPG


2013.11.20

Nadanie imienia Jana Czochralskiego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów, Uniwersyter Warszawski, Warszawa
JPG


2013.11.21

Wykład prof. S.M. Kaczmarka "Monokrysztaly dla potrzeb elektroniki i optoelektroniki otrzymywane przy pomocy metody Czochralskiego i jej modyfikacji" na Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Szczecin
DOC


2014.03.15-23

Wystawa interaktywna: Od monokrysztalu Czochralskiego do grafenu
WWW