O Towarzystwie...
   Działalność  
   Główne cele  
   Zakres zainteresowań  
   Sekcje  
   Zarząd  
   Adres  
   Kontakt  
   Historia  
   Statut  
2013 Rok Czochralskiego
Nasz Patron
Zarząd
Członkowie PTWK
Archiwum
Łącza
Praca
Mapa
EN PL

Sekcja Nanokryształów

  Przewodnicząca Sekcji Nanokryształów
dr inż. Ludwika Lipińska
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
Fax: (022) 834 9003
E-mail: Ludwika.Lipinska@itme.edu.pl

Utworzenie sekcji nanokryształów wynika z niesłabnącego od kilkunastu lat zainteresowania badaczy miniaturkami kryształów, które często wykazują lepsze właściwości od swoich odpowiedników objętościowych, a niekiedy wręcz niezwykłe (np. kropki kwantowe). Te różnice spowodowane są wymiarami i dużym stosunkiem powierzchni do objętości. Pojawiają się coraz to nowe zastosowania dla nanokryształów i nanostruktur. Zadaniem sekcji nanokryształów będzie propagowanie wiedzy na temat:
  • nanokrystalizacji,
  • fizycznych i chemicznych metod otrzymywania nanokryształów i nanostruktur,
  • zastosowania nanokryształów, również jako aktywnej fazy w kompozytach,
  • wytwarzania, badania i zastosowania nanostruktur węglowych (fulerenów, nanorurkek węglowych, grafenu, itp),
  • charakteryzacji nanokryształów i nanostruktur,
  • integrowanie polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką nanokryształów

                dr inż. Ludwika Lipińska
                Przewodnicząca Sekcji Nanokryształów