O Towarzystwie...
   Działalność  
   Główne cele  
   Zakres zainteresowań  
   Sekcje  
   Zarząd  
   Adres  
   Kontakt  
   Historia  
   Statut  
2013 Rok Czochralskiego
Nasz Patron
Zarząd
Członkowie PTWK
Archiwum
Łącza
Praca
Mapa
EN PL

Sekcja Kryształów Objętościowych


 

Uniwersytet Śląski
Rodzaj hodowanych materiałów
Związki międzymetaliczne
Zastosowanie hodowanych materiałów
  • badania podstawowe,
  • struktura elektronowa i krystaliczna,
  • opór elektryczny,
  • badania własności magnetycznych.
Metoda wzrostu i ilość reaktorów
Metoda Czochralskiego z lewitującego wsadu
2 układy do hodowli
Kierownik i kluczowe osoby
Prof. dr hab. Ewa Talik
Dr Jan Heimann
Dr Adam Guzik
Dr Monika Oboz
Dr Paweł Zajdel
Ilość zatrudnionych osób 4
Sposoby charakteryzacji
XPS, proszkowy dyfraktometr rentgenowski, dyfraktometr czterokołowy, topografia rentgenowska Berga-Barretta, pomiar oporu elektrycznego metodą czterokontaktową, pomiar podatności stałopolowej i zmiennopolowej
Inne informacje  


 

ITME
Uniwersytet Śląski
Instytut Fizyki PAN